"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

- Walt Disney -

Zapisy na STYPENDIA 2019/2020
rozpoczną się 16 czerwca.
Zapraszamy!

Zgłoś się

Ważne Informacje

Dla kogo przeznaczony jest Program Stypendialny Grupy Eurocash?

Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash przeznaczony jest dla młodzieży – dzieci pracowników Grupy Eurocash oraz personelu Franczyzobiorców i Partnerów Grupy Eurocash:

 • uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
 • studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych (publicznych lub prywatnych)

Program skierowany jest do osób szczególnie uzdolnionych. Chcemy im ułatwić zdobywanie wiedzy i rozwój talentów, niezależnie od dziedziny, którą się pasjonują.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

 • odpowiednio wysoka średnia ocen – min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów
 • określony poziom dochodu na osobę w rodzinie
 • okres zatrudnienia rodzica w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • działalność społeczna
 • osiągnięcia sportowe
 • praca wakacyjna
 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia

a także:

 • trudne warunki życiowe
 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji
Jak i kiedy można się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony inernetowej www.stypendia.grupaeurocash.pl (dostęp do formularzy po zarejestrowaniu).

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz załączeniu wymaganych dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej).

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16 czerwca do 31 lipca. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Stypendyści wyłaniani są na zasadzie rankingu.

Czy stypendium Fundacji Grupy Eurocash można łączyć z innymi stypendiami?

Tak, o stypendium możesz się ubiegać również wówczas, gdy otrzymujesz już stypendium naukowe bądź socjalne.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Spełnienie poszczególnych kryteriów należy udokumentować, załączając do zgłoszenia elektronicznego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w Grupie Eurocash lub placówce Franczyzobiorcy Grupy Eurocash
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające średnią ocen (w przypadku uczniów wystarczy obustronny skan świadectwa szkolnego)
 • zaświadczenie o zarobkach brutto każdego z rodziców (po odliczeniu ewentualnych alimentów płaconych oraz doliczeniu ewentualnych alimentów otrzymywanych)
 • zaświadczenie potwierdzające działalność społeczną, wystawione przez osobę nadzorującą daną placówkę (drużynowy, przewodniczący koła PCK, itp.) lub wychowawcę klasy
 • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji społecznych na rzecz klasy, szkoły lub uczelni, wystawione przez wychowawcę klasy lub opiekuna roku
 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych lub konkursie przedmiotowym, wystawione przez organizatora konkursu
 • zaświadczenie o chorobie lub niepełnosprawności stypendysty lub członka najbliższej rodziny - jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej) – jeśli dotyczy

Przygotuj te dokumenty przed rozpoczęciem wypełniania formularza!

Jaki jest harmonogram Programu Stypendialnego?
 • zgłoszenia od 16 czerwca do 31 lipca - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • publikacja listy stypendystów na stronie stypendia.grupaeurocash.pl 20 września
 • wypłaty stypendiów październik 2019 – czerwiec 2020
 • czerwiec 2020 – początek zgłoszeń do kolejnej edycji ☺
Ważne!

O stypendium może ubiegać się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

Stypendium przyznajemy na jeden rok szkolny/akademicki. Można się o nie ubiegać ponownie w kolejnych latach.

Status Stypendysty Grupy Eurocash zobowiązuje. Oczekujemy od Stypendysty godnego i etycznego postępowania, które będzie wzorem dla koleżanek i kolegów.

Zgłoś się na: stypendia 2019/2020

Dla sieci Franczyzowych

Utwórz konto Zaloguj się

Dla pracowników Eurocash

Utwórz konto Zaloguj się

Stypendyści mówią

„Jeśli chodzi o formę materialną, stypendium pozwoliło mi przede wszystkim na wynajęcie pokoju bliżej uczelni, dzięki czemu mogłam więcej czasu poświęcić na naukę, a mniej na dojazdy. Część pieniędzy skutecznie odkładałam, dzięki czemu udało mi się trochę zaoszczędzić. W międzyczasie, jako wielka pasjonatka języków obcych, regularnie odwiedzałam księgarnie kupując różne samouki, ćwiczenia, płyty do nauki i inne książki. Zakup wymarzonej wielofunkcyjnej drukarki w tym roku akademickim też z pewnością było strzałem w dziesiątkę.

Inną kwestią jest fakt, że stypendium Grupy Eurocash dodało mi pewności siebie i urzeczywistniło moje marzenia. Zdałam sobie sprawę, że „chcieć to móc” nie jest tylko pustym frazesem. Jest to naprawdę idealny przekaz dla wszystkich osób, którzy wahają się czy wypełnić i wysłać formularz. To jest dla nas dodatkowa motywacja, aby brać udział w różnych projektach, eventach itd. Najważniejsze, że taka działalność wpływa na lepszy rozwój osobisty – nie tylko wzbogacamy listę kwalifikacji, ale nawiązujemy nowe znajomości, budujemy własny charakter. Same plusy!

Marzyć zawsze warto i każdy człowiek powinien mieć marzenia, tak aby móc stawiać sobie cele w życiu i skutecznie je realizować. Moim zdaniem, osoba mająca marzenia to osoba ambitna, ponieważ nie poprzestaje na tym kim jest, ale dąży do tego, aby być jeszcze lepszym i osiągnąć jeszcze więcej.”

- Aneta Zielińska -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Stypendium przede wszystkim pozwoliło mi trochę odciążyć rodzinny budżet, dzięki niemu sam mogłem kupować potrzebne mi książki i opłacać zajęcia przygotowawcze do matury. Dzięki stypendium mam również odłożone pieniądze na opłatę rejestracyjną na wybranych uczelniach.

Stypendium pomogło mi upewnić się, że jestem wystarczająco przygotowany do egzaminu dojrzałości i teraz muszę tylko czekać czy moje marzenie o pójściu na kierunek lekarski zostanie spełnione.

Do ubiegania się o stypendium serdecznie namawiam każdą osobę z pasją i marzeniami, takie wsparcie naprawdę pomaga i dodaje sił do walki o to czego się pragnie.

Myślę, że warto marzyć, ponieważ bez marzeń człowiek brnie przez życie bez celu. Marzenia mobilizują nas do działania i zachęcają do brania życia pełnymi garściami.”

- Kacper Klonowski -

 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Dzięki stypendium, które otrzymuję, mogłam pozwolić sobie na kurs języka niemieckiego i norweskiego. Nie ukrywam, że mam zdolności językowe i nauka języków sprawia mi przyjemność, jednak trzeba mieć na ten cel fundusze. Niemieckiego uczyłam się jakoś 5-6 lat temu, jednak trafiłam wtedy na nauczyciela, który mnie zniechęcił do tego języka. Postanowiłam jednak dać sobie i niemieckiemu szansę, co okazało się być dobrą decyzją – w przeciągu siedmiu miesięcy nauczyłam się go w takim stopniu, że mogę rozmawiać o podstawowych rzeczach z Erasmusami z Niemiec i się dogadujemy! Dodatkowo na wakacje zapisałam się na kolejny, intensywny kurs języka niemieckiego i będę robić wszystko, żeby pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie. W planach mam też wyjazd na wymianę zagraniczną do Norymbergi, więc część funduszy ze stypendium odłożyłam na ten cel.

Czy warto marzyć? Myślę, że tak, tylko w granicach rozsądku. Najważniejsze to stawiać sobie cele, które nie są poniżej naszych umiejętności, tylko nieco powyżej. Tak samo jest z marzeniami, warto je mieć, ale powinny mieć sens i nie być nierealnymi do spełnienia.”

- Paulina Bałys -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Dzięki Stypendium Eurocash miałam możliwość przybliżyć się o krok do swoich marzeń związanych z karierą zawodową. Uzupełniłam swoją wiedzę o cenne doświadczenia oraz praktyki. Otrzymanie stypendium było dla mnie zwieńczeniem ciężkiej pracy i motywacją do dalszego działania. Do ubiegania się o to wyróżnienie zachęcam osoby patrzące odpowiedzialnie w swoją przyszłość, zdeterminowane i gotowe do ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Warto marzyć i w harcie ducha dążyć do swoich najskrytszych planów, bowiem „wszystkie nasze marzenia mają szansę się spełnić, jeśli tylko mamy odwagę je realizować” (Walt Disney).”

- Iwona Samolak -

 • 2015/2016

„Stypendium dało mi możliwość dobrego przygotowania do matury, ponieważ mogłam skorzystać z korepetycji, zakupiłam laptopa oraz z własnych środków różne pomoce naukowe. Dzięki stypendium zrobiłam wymarzony kurs prawa jazdy oraz kurs kelnerski. Większość pieniędzy jednak zaoszczędziłam, żeby móc studiować w Krakowie. Do ubiegania się o stypendium zachęciłabym każdego zdolnego, lubiącego się uczyć ucznia, aby tak jak ja bez obaw mógł kontynuować naukę gdzie tylko zechce.

Według mnie oczywiście warto marzyć. Marzenia to pierwszy krok do sukcesu i jeśli czegoś chcemy, to jest ogromna szansa aby to osiągnąć!”

- Aleksandra Górka -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

Stypendium pozwoliło mi się usamodzielnić. Stałem się bardziej niezależny, co sprawiło, że odpowiedzialność za wiele moich decyzji życiowych spoczęła na mnie. Dzięki temu miałem okazję wybierać gdzie chcę mieszkać (sam czy z rodzicami), czy chcę dalej studiować czy iść do pracy, kiedy chcę brać ślub i wiele innych. Od kilku lat nie mieszkam z rodzicami, dzięki czemu nauczyłem się prowadzić własne gospodarstwo domowe, gotować, załatwiać dużo formalności. Mogłem zwiedzić wiele ciekawych miejsc, pozwolić sobie na potrzebny do studiów sprzęt.

Dziś mieszkam z moją żoną, tydzień temu urodził się nasz synek, wynajmujemy piękne mieszkanie, mamy samochód. W dojściu do tego wszystkiego pomogło mi stypendium, dzięki niemu mogę być w tym miejscu w którym jestem dzisiaj i równocześnie studiować. Za kilka tygodni skończę studia i rozpocznę karierę zawodową. Mogę powiedzieć, że Stypendium dało mi dobry start.

Do ubiegania się o stypendium Grupy Eurocash zachęcałbym każdego, kto chce poczuć się trochę bardziej samodzielny.

Czy warto marzyć? Oczywiście. To pozwala znaleźć kierunek, w którym chce się iść.

 

- Mateusz Wiśniewski -

 • 2013/2014
 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017