”Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

- Walt Disney -

10 lat Fundacji Eurocash

Nabór do Edycji 2023/2024 zakończony

Zapraszamy za rok!

Ważne Informacje

Dla kogo przeznaczony jest Program Stypendialny Grupy Eurocash?

Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash przeznaczony jest dla młodzieży – dzieci pracowników Grupy Eurocash oraz personelu Franczyzobiorców i Partnerów Grupy Eurocash:

 • uczniów szkół średnich kończących się maturą (w tym absolwentów szkół podstawowych rozpoczynających od września naukę w liceum lub technikum)
 • studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych (publicznych lub prywatnych)

Program skierowany jest do osób szczególnie uzdolnionych. Chcemy im ułatwić zdobywanie wiedzy i rozwój talentów, niezależnie od dziedziny, którą się pasjonują.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

 • odpowiednio wysoka średnia ocen - min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów
 • okres zatrudnienia rodzica w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • działalność społeczna
 • osiągnięcia sportowe
 • praca wakacyjna
 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia

     Uwzględniamy informacje z lat 2023, 2022 i 2021.

a także:

 • trudne warunki życiowe
 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji
Jak i kiedy można się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony inernetowej stypendia.grupaeurocash.pl (dostęp do formularzy po zarejestrowaniu).

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz załączeniu wymaganych dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej).

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16 czerwca do 31 lipca. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Stypendyści wyłaniani są na zasadzie rankingu.

Czy stypendium Fundacji Grupy Eurocash można łączyć z innymi stypendiami?

Tak, o stypendium możesz się ubiegać również wówczas, gdy otrzymujesz już stypendium naukowe bądź socjalne.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Spełnienie poszczególnych kryteriów należy udokumentować, załączając do zgłoszenia elektronicznego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zarobkach brutto każdego z rodziców (po odliczeniu ewentualnych alimentów płaconych oraz doliczeniu ewentualnych alimentów otrzymywanych) za okres 3 miesięcy poprzedzających zgłoszenie
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające średnią ocen - w przypadku uczniów wystarczy obustronny skan świadectwa szkolnego; w przypadku studentów zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu (wszystkie z sesji zimowej, natomiast z sesji leniej oceny uzyskane do dnia zgłoszenia)
 • zaświadczenie potwierdzające działalność społeczną w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez osobę nadzorującą daną placówkę (drużynowy, przewodniczący koła PCK, itp.) lub wychowawcę klasy
 • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji społecznych na rzecz klasy, szkoły lub uczelni w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez wychowawcę klasy lub opiekuna roku
 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych lub konkursie przedmiotowym w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez organizatora konkursu
 • zaświadczenie o chorobie lub niepełnosprawności stypendysty lub członka najbliższej rodziny - jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej) – jeśli dotyczy

Przygotuj te dokumenty przed rozpoczęciem wypełniania formularza!


Uwaga Studenci!

We wrześniu należy dostarczyć (mailem na adres stypendia@eurocash.pl) zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Jaki jest harmonogram Programu Stypendialnego?
 • zgłoszenia od 16 czerwca do 31 lipca - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • publikacja listy stypendystów na stronie stypendia.grupaeurocash.pl 20 września
 • wypłaty stypendiów od października do czerwca
Ważne!

O stypendium może ubiegać się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

Stypendium przyznajemy na jeden rok szkolny/akademicki. Można się o nie ubiegać ponownie w kolejnych latach.

Status Stypendysty Grupy Eurocash zobowiązuje. Oczekujemy od Stypendysty godnego i etycznego postępowania, które będzie wzorem dla koleżanek i kolegów.

Stypendyści mówią

„Stypendium grupy Eurocash dało mi wiele nowych możliwości w czasie studiów. Przede wszystkim mieszkam w dobrze ulokowanym mieszkaniu studenckim, z którego mogę na nogach udać się na mój uniwersytet oraz mam bardzo blisko do wojewódzkiej biblioteki. Dzięki programowi mogłam wyposażyć się w nowego laptopa, który bardzo pomaga mi na studiach, chociażby do sporządzania notatek czy doskonalenia znajomości MS Office.

Poza koniecznymi wydatkami, które ponoszę na studiach jak zakup segregatorów, teczek czy zeszytów, kupuję też coraz więcej książek naukowych. Dzięki temu odkryłam zainteresowanie w nowych dziedzinach nauki, jak na przykład fizyka. Staram się też rozwijać swoje umiejętności taneczne i aktorskie przez udział w warsztatach. Podsumowując stypendium motywuje mnie do działań i rozwoju! ;)

W tym momencie jestem na etapie ostatniego semestru studiów licencjackich na kierunku ekonomia, jednak to na pewno nie koniec mojej drogi edukacyjnej. Jednocześnie jestem czynnym członkiem chóru akademickiego oraz regularnie uczęszczam na zajęcia teatralne. ”

- Katarzyna Zaborowska -

 • 2017/2018
 • 2019/2020

„Nazywam się Patrycja Gęborys, w programie stypendialnym brałam udział w czterech edycjach (2015-2019), z czego jestem bardzo dumna. Stypendium pozwoliło mi nie tylko na odciążenie rodziców od codziennych wydatków, ale również na rozwój osobisty i spełnienie drobnych marzeń.

Dzięki wsparciu materialnemu mogłam sama utrzymać się na studiach, zakupić materiały do nauki oraz wziąć udział w praktykach zagranicznych. Dzisiaj nadal jestem tą samą studentką leśnictwa, ale wzbogaconą o masę doświadczeń. Chciałabym powiedzieć wszystkim przyszłym jak i teraźniejszym kandydatom, aby nie bali się ryzykować i do końca dążyli do celu! :)”

- Patrycja Gęborys -

 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019

„Stypendium było dla mnie wsparciem zarówno na ten rok, jak i na przyszłe lata. Pozwoliło mi ono podjąć zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, by w jak najlepszym stopniu przygotować się do matury dwujęzycznej. Gdyby nie ono, nigdy nie podjęłabym się takiego wyzwania.

Mam nadzieję, że dzięki mojemu wynikowi z matury dostanę się na moje wymarzone studia na Uniwersytet Jagielloński. I będę mogła rozwijać swoją karierę naukową, by osiągnąć tytuł profesora. Stypendium pozwoliło również odciążyć moją rodzinę finansowo. Dzięki niemu mogłam zrezygnować z pracy w weekendy i skupić się na nauce do matury.

Na chwilę obecną uczę się geografii i wiedzy o społeczeństwie, żeby zdobyć jak największą ilość punktów w rekrutacji na studia. Zachęcam każdego do ubiegania się o stypendium Grupy Eurocash. Jest to naprawdę wielka pomoc i ułatwienie dla każdego młodego człowieka.”

- Kamila Przygoda -

 • 2019/2020

„Stypendium Grupy Eurocash pozytywnie wpłynęło na moje życie. Ułatwiło mi ono start na studiach, ponieważ mogłam zakupić wszelkie potrzebne rzeczy, m.in. laptopa, książki oraz bilety na dojazdy do uczelni. Dzięki niemu odciążyłam budżet rodziców, wydając własne pieniądze na własne potrzeby. Niewydane pieniądze odkładam, aby móc opłacać kolejne lata studiów oraz zapewnić sobie dobry start w życiu.

Aktualnie studiuję logistykę. Moją jedyną edycją jest 2019/2020. Mam nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia.”

- Renata Kowalew -

 • 2019/2020

„Mam na imię Michał, mam 21 lat i pochodzę z południowej części Polski. Pierwszy raz stypendium Eurocash otrzymałem w drugiej klasie liceum. Od początku miało ono duży wpływ na moje życie – od młodości nauczyłem się zarządzać własnymi finansami, pomogło mi rozwijać moje pasje, zmotywowało mnie do dalszych działań i dało poczucie odpowiedzialności.

Przyczyniło się także do mojej decyzji o podjęciu studiów za granicą. Moi rodzice nie byliby w stanie całkowicie pokryć wysokich kosztów życia, jednak dzięki stypendium i dorywczej pracy wydatki przestały być problemem. W przeciągu lat stypendium Eurocash stało się dla mnie nie tylko podporą finansową, ale również jednym z decydujących czynników przy podejmowaniu kluczowych wyborów w moim życiu.

Obecnie jestem studentem trzeciego roku studiów stacjonarnych o kierunku ICT Engineering na uczelni VIA University Collage w Horsens w Danii.”

- Michał Podgórni -

 • 2015/2016
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2019/2020

„Moja wspaniała przygoda z Fundacją Grupy Eurocash rozpoczęła się w 2017 roku i trwała przez kolejne dwa lata. Mama - od paru lat związana z Grupą - opowiedziała mi o możliwości uzyskania stypendium, które będzie nie tylko wyróżnieniem za osiągnięcia na uczelni, ale również szansą na rozwijanie mojej edukacji, pasji i zainteresowań.

Moje szczęście w momencie, kiedy dowiedziałam się o przyznaniu mi stypendium, było nieopisane. Uczestnictwo w dwóch edycjach poszerzyło moje horyzonty, pozwoliło na edukację za granicą oraz naukę języka angielskiego. Wsparcie Fundacji Eurocash umożliwiło mi wyjazd na studia do Mediolanu w ramach wymiany studenckiej, a zdobyte w tym czasie kompetencje językowe sprawiły, że aktualnie przebywam na stażu w Maastricht i jestem częścią międzynarodowej firmy.

Kilka miesięcy temu uzyskałam tytuł Magistra na Uniwersytecie Warszawskim ze świadomością, że to również dzięki Wam. Zawsze będę wdzięczna za otrzymane wsparcie i pomoc w realizacji marzeń!”

- Paulina Szkoła -

„Jeśli chodzi o formę materialną, stypendium pozwoliło mi przede wszystkim na wynajęcie pokoju bliżej uczelni, dzięki czemu mogłam więcej czasu poświęcić na naukę, a mniej na dojazdy. Część pieniędzy skutecznie odkładałam, dzięki czemu udało mi się trochę zaoszczędzić. W międzyczasie, jako wielka pasjonatka języków obcych, regularnie odwiedzałam księgarnie kupując różne samouki, ćwiczenia, płyty do nauki i inne książki. Zakup wymarzonej wielofunkcyjnej drukarki w tym roku akademickim też z pewnością było strzałem w dziesiątkę.

Inną kwestią jest fakt, że stypendium Grupy Eurocash dodało mi pewności siebie i urzeczywistniło moje marzenia. Zdałam sobie sprawę, że „chcieć to móc” nie jest tylko pustym frazesem. Jest to naprawdę idealny przekaz dla wszystkich osób, którzy wahają się czy wypełnić i wysłać formularz. To jest dla nas dodatkowa motywacja, aby brać udział w różnych projektach, eventach itd. Najważniejsze, że taka działalność wpływa na lepszy rozwój osobisty – nie tylko wzbogacamy listę kwalifikacji, ale nawiązujemy nowe znajomości, budujemy własny charakter. Same plusy!

Marzyć zawsze warto i każdy człowiek powinien mieć marzenia, tak aby móc stawiać sobie cele w życiu i skutecznie je realizować. Moim zdaniem, osoba mająca marzenia to osoba ambitna, ponieważ nie poprzestaje na tym kim jest, ale dąży do tego, aby być jeszcze lepszym i osiągnąć jeszcze więcej.”

- Aneta Zielińska -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Stypendium przede wszystkim pozwoliło mi trochę odciążyć rodzinny budżet, dzięki niemu sam mogłem kupować potrzebne mi książki i opłacać zajęcia przygotowawcze do matury. Dzięki stypendium mam również odłożone pieniądze na opłatę rejestracyjną na wybranych uczelniach.

Stypendium pomogło mi upewnić się, że jestem wystarczająco przygotowany do egzaminu dojrzałości i teraz muszę tylko czekać czy moje marzenie o pójściu na kierunek lekarski zostanie spełnione.

Do ubiegania się o stypendium serdecznie namawiam każdą osobę z pasją i marzeniami, takie wsparcie naprawdę pomaga i dodaje sił do walki o to czego się pragnie.

Myślę, że warto marzyć, ponieważ bez marzeń człowiek brnie przez życie bez celu. Marzenia mobilizują nas do działania i zachęcają do brania życia pełnymi garściami.”

- Kacper Klonowski -

 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Dzięki stypendium, które otrzymuję, mogłam pozwolić sobie na kurs języka niemieckiego i norweskiego. Nie ukrywam, że mam zdolności językowe i nauka języków sprawia mi przyjemność, jednak trzeba mieć na ten cel fundusze. Niemieckiego uczyłam się jakoś 5-6 lat temu, jednak trafiłam wtedy na nauczyciela, który mnie zniechęcił do tego języka. Postanowiłam jednak dać sobie i niemieckiemu szansę, co okazało się być dobrą decyzją – w przeciągu siedmiu miesięcy nauczyłam się go w takim stopniu, że mogę rozmawiać o podstawowych rzeczach z Erasmusami z Niemiec i się dogadujemy! Dodatkowo na wakacje zapisałam się na kolejny, intensywny kurs języka niemieckiego i będę robić wszystko, żeby pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie. W planach mam też wyjazd na wymianę zagraniczną do Norymbergi, więc część funduszy ze stypendium odłożyłam na ten cel.

Czy warto marzyć? Myślę, że tak, tylko w granicach rozsądku. Najważniejsze to stawiać sobie cele, które nie są poniżej naszych umiejętności, tylko nieco powyżej. Tak samo jest z marzeniami, warto je mieć, ale powinny mieć sens i nie być nierealnymi do spełnienia.”

- Paulina Bałys -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

„Dzięki Stypendium Eurocash miałam możliwość przybliżyć się o krok do swoich marzeń związanych z karierą zawodową. Uzupełniłam swoją wiedzę o cenne doświadczenia oraz praktyki. Otrzymanie stypendium było dla mnie zwieńczeniem ciężkiej pracy i motywacją do dalszego działania. Do ubiegania się o to wyróżnienie zachęcam osoby patrzące odpowiedzialnie w swoją przyszłość, zdeterminowane i gotowe do ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Warto marzyć i w harcie ducha dążyć do swoich najskrytszych planów, bowiem „wszystkie nasze marzenia mają szansę się spełnić, jeśli tylko mamy odwagę je realizować” (Walt Disney).”

- Iwona Samolak -

 • 2015/2016

„Stypendium dało mi możliwość dobrego przygotowania do matury, ponieważ mogłam skorzystać z korepetycji, zakupiłam laptopa oraz z własnych środków różne pomoce naukowe. Dzięki stypendium zrobiłam wymarzony kurs prawa jazdy oraz kurs kelnerski. Większość pieniędzy jednak zaoszczędziłam, żeby móc studiować w Krakowie. Do ubiegania się o stypendium zachęciłabym każdego zdolnego, lubiącego się uczyć ucznia, aby tak jak ja bez obaw mógł kontynuować naukę gdzie tylko zechce.

Według mnie oczywiście warto marzyć. Marzenia to pierwszy krok do sukcesu i jeśli czegoś chcemy, to jest ogromna szansa aby to osiągnąć!”

- Aleksandra Górka -

 • 2015/2016
 • 2016/2017

Stypendium pozwoliło mi się usamodzielnić. Stałem się bardziej niezależny, co sprawiło, że odpowiedzialność za wiele moich decyzji życiowych spoczęła na mnie. Dzięki temu miałem okazję wybierać gdzie chcę mieszkać (sam czy z rodzicami), czy chcę dalej studiować czy iść do pracy, kiedy chcę brać ślub i wiele innych. Od kilku lat nie mieszkam z rodzicami, dzięki czemu nauczyłem się prowadzić własne gospodarstwo domowe, gotować, załatwiać dużo formalności. Mogłem zwiedzić wiele ciekawych miejsc, pozwolić sobie na potrzebny do studiów sprzęt.

Dziś mieszkam z moją żoną, tydzień temu urodził się nasz synek, wynajmujemy piękne mieszkanie, mamy samochód. W dojściu do tego wszystkiego pomogło mi stypendium, dzięki niemu mogę być w tym miejscu w którym jestem dzisiaj i równocześnie studiować. Za kilka tygodni skończę studia i rozpocznę karierę zawodową. Mogę powiedzieć, że Stypendium dało mi dobry start.

Do ubiegania się o stypendium Grupy Eurocash zachęcałbym każdego, kto chce poczuć się trochę bardziej samodzielny.

Czy warto marzyć? Oczywiście. To pozwala znaleźć kierunek, w którym chce się iść.

 

- Mateusz Wiśniewski -

 • 2013/2014
 • 2014/2015
 • 2015/2016
 • 2016/2017

FundacjaGrupy Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash wspiera rozwój młodego pokolenia Polaków.

Więcej o Fundacji