Logo Grupy Eurocash

FundacjaGrupy Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash wspiera rozwój młodego pokolenia Polaków.

 • Stypendia Talentowe

  Począwszy od 2013 roku, Fundacja dofinansowuje młodzież wyróżniającą się dobrymi wynikami w nauce oraz postawą społeczną, ułatwiając młodym ludziom zgłębianie ich pasji i realizację marzeń. Program kierowany jest do uczniów szkół średnich kończących się maturą oraz do studentów wyższych uczelni, niezależnie od kierunku i profilu. Wyrównuje on szanse edukacyjne osób wywodzących się z rodzin o skromnych możliwościach finansowych.

  Stypendium Talentowe przyznawane jest na zasadzie konkursu. Otrzymują je najlepsi spośród kandydatów w danej edycji.

  W bieżącej edycji liczba przyznanych stypendiów przekroczy pułap 1500. Wartość dotychczas udzielonego wsparcia wynosi ponad 8.2 mln złotych.

 • Stypendia Opiekuńcze

  W roku 2021 Fundacja uruchomiła program stypendialny, którym objęte są dzieci osierocone przez zmarłego pracownika Grupy Eurocash. Stypendium ma formę wypłat w każdym miesiącu roku szkolnego, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej o wybranym profilu (branżowej, ogólnokształcącej lub technikum). Środki te przeznaczone są na wyrównanie szans rozwojowych, uszczuplonych przez śmierć rodzica.

  Stypendium Opiekuńcze nie jest obwarowane dodatkowymi wymaganiami. Jedynym warunkiem jest kontynuacja nauki.

 • Bank Bielizny

  Odpowiadając na pilną potrzebę uchodźców z Ukrainy uruchomiliśmy zbiórkę NOWEJ BIELIZNY dziecięcej, damskiej i męskiej. Zbiórka ma zasięg ogólnopolski. Mogą się do niej włączyć również osoby niepowiązane z Grupą Eurocash.

  Dary zbiera można przesyłać do siedziby Fundacji Grupy Eurocash, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.

  więcej

Ludzie Fundacji

 • Katarzyna Kopaczewska

  Prezes Fundacji

 • Gustaw Suleja

  Wiceprezes Fundacji

  W życiu kieruje się maksymą: „Mierz w gwiazdy, nawet jak na piach upadniesz, to i tak tam będziesz kwiatem”.

 • Hanna Jeżewska

  Kierownik Fundacji

  W życiu kieruję się trzema przysłowiami:
  polskim „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”, angielskim „If a thing is worth doing, it’s worth to be done well” oraz niemieckim „Trink was klar ist, lieb was rar ist”.

Rada Fundacji

 • Arnaldo Guerreiro

  Członek Zarządu Grupy Eurocash

 • Jacek Owczarek

  Członek Zarządu Grupy Eurocash

 • Przemysław Ciaś

  Członek Zarządu Grupy Eurocash