Logo Grupy Eurocash

FundacjaGrupy Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash wspiera rozwój młodego pokolenia Polaków.

 • Program Stypendialny

  Począwszy od 2013 roku, Fundacja dofinansowuje młodzież wyróżniającą się dobrymi wynikami w nauce oraz postawą społeczną, ułatwiając młodym ludziom zgłębianie ich pasji i realizację marzeń. Program kierowany jest do uczniów szkół średnich kończących się maturą oraz do studentów wyższych uczelni, niezależnie od kierunku i profilu. Wyrównuje on szanse edukacyjne osób wywodzących się z rodzin o skromnych możliwościach finansowych.

 • Zasady Programu

  Dofinansowanie ma formę stypendiów wypłacanych w miesięcznych transzach przez cały rok szkolny bądź akademicki. Stypendium przyznawane jest na jeden rok, po czym można się o nie ubiegać ponownie. Taka konstrukcja Programu służy utrzymaniu motywacji stypendystów do stałego rozwoju.

 • Kryteria udziału

  Stypendia przydzielane są na podstawie przejrzystych kryteriów. Kandydaci mogą się z nimi zapoznać z dużym wyprzedzeniem, co pozwala dobrze przygotować się do procesu kwalifikacji.

  Uczestnicząc w Programie Stypendialnym finansowanym przez Fundację Grupy Eurocash młodzież uczy się również odpowiedzialnego gospodarowania dostępnymi zasobami – otrzymane środki przeznaczają na cele edukacyjne, jednak to oni sami decydują o konkretnych sposobach ich wydatkowania.

Fundacja w całości zasilana jest ze środków przekazywanych przez Grupę Eurocash. Władze Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

Ludzie Fundacji

 • Katarzyna Kopaczewska

  Prezes Fundacji

 • Gustaw Suleja

  Wiceprezes Fundacji

  W życiu kieruje się maksymą: „Mierz w gwiazdy, nawet jak na piach upadniesz, to i tak tam będziesz kwiatem”.

 • Hanna Jeżewska

  Kierownik Fundacji

  W życiu kieruję się trzema przysłowiami:
  polskim „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”, angielskim „If a thing is worth doing, it’s worth to be done well” oraz niemieckim „Trink was klar ist, lieb was rar ist”.

Rada Fundacji

 • Arnaldo Guerreiro

  Członek Zarządu Grupy Eurocash

 • Jacek Owczarek

  Członek Zarządu Grupy Eurocash

 • Przemysław Ciaś

  Członek Zarządu Grupy Eurocash